Nők és a tudomány

Magyarországnak − Európai Unió többi országához hasonlóan − szembe kell néznie azzal a problémával, hogy a kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) szektorra jellemző kedvezőtlen korstruktúra következtében az optimális kutatói és mérnöki utánpótlás korlátozott. Ezért mind gazdasági, mind innovációs szempontból fontos nemzeti érdek, hogy a fiatalokat biztassuk: válasszák a tudományos pályát, a kutatói vagy műszaki karriert. A fiatal korosztályon belül a nőkre kiemelt figyelmet kell fordítani, különösen a természettudományos, műszaki és informatikai területeken, ahol számarányuk jelenleg alacsony – és ez különösen így van a karrier magasabb lépcsőfokain és a vezető pozíciókban.

A tehetséges nők magas szintű képzése, támogatásuk, a férfiakéval azonos mértékű előremenetelük biztosítása karrierjük során, és ezáltal megtartásuk a kutatói és mérnöki pályán kiemelkedően fontos cél, mivel újító szellemiségük a tudományos, gazdasági és társadalmi haladás nélkülözhetetlen és előremutató tényezője.  Elemi társadalmi érdek, hogy a tudományos vagy műszaki pályát művelő nők olyan intézményi feltételek között dolgozhassanak, ahol a karrierépítésben azonos jogokat és lehetőségeket élvezhetnek a férfiakkal.