Ön, mint TANÁR

nagy hatással lehet diákjai pályaválasztására. Ez a szakmai támogatás akkor különösen hatékony, ha az iskolák, vállalatok, intézetek, felsőoktatási intézmények és a szülők együttműködnek ebben. Felgyorsult világunkban nagyon fontos, hogy a fiatalok pályaválasztásának támogatása időben elkezdődjön, szisztematikus legyen és a szakmai igényekhez igazodjon.

Mit ad a Lányok Napja a középiskolák számára?

Elsősorban segítséget nyújt a tanároknak (osztályfőnököknek és szaktanároknak), hogy támogatni tudják a tanulókat a számukra legmegfelelőbb továbbtanulási lehetőség, szakma, karrier megtalálásában, a pályaválasztási döntésben.

Kapcsolatot hozhat létre – közvetve vagy közvetlenül – azokkal az intézményekkel (vállalatok, egyetemek stb.), amelyek a Lányok Napján fogadják a lányokat.

A jövőben hozzájárulhat az iskolai képzés/szakképzés színvonalának növeléséhez, pl. a most kialakuló kapcsolatok felhasználásával cégektől érkező szakoktatók meghívása, vagy speciális képzések (fakultatív képzések, ismeretterjesztés) bevezetése révén.

Mit tehet az iskola a Lányok Napja népszerűsítése érdekében?

Tájékoztatják a lányokat a részvételi lehetőségről, felkeltik érdeklődésüket, bátorítják jelentkezésüket.

Iskolaújságban/iskolarádióban/weboldalon/közösségi médiában közzétehetik a szervezők által megküldött információs anyagokat.

Beszámoltathatják a lányokat a látogatás során szerzett ismeretekről, tapasztalatokról, együtt értékelik a hallottakat, és hasznosíthatják a tanulságokat a következő évi Lányok Napja rendezvény előkészítése során.

Szabadnap?

Ez nem szabadnap, hanem az iskolai tanmenetbe beépíthető, iskolán kívüli pályaválasztást segítő foglalkozás.

A törvényi szabályozás az iskolák hatáskörébe utalja, hogy mit fogadnak el igazolásnak az órákról való távolmaradás esetén.

A Lányok Napja programon való részvétel az igazgatók döntése alapján pályaorientációs napnak minősülhet, így a diákok igazoltan vannak távol az iskolából. Minden résztvevő a nap végén egy névre szóló emléklapot kap, amivel a programon való megjelenését igazolni tudja.

Lesznek-e kísérők és miért van rájuk szükség?

A lányok minden helyszínen kíséretet kapnak. A kísérők bátorítják a lányokat az ismeretlen helyszínen, segítik őket kérdések megfogalmazásában, a kapott információk értelmezésében.

A kísérők a fogadóintézmény kijelölt, felkészült munkatársai vagy – a fogadóintézmény igénye esetén – a Nők a Tudományban Egyesület tagjai illetve önkéntesei.

A fogadóintézmények örömmel fogadják a tanárokat is. Kérjük, hogy ilyen esetben vegyék fel a kapcsolatot a program szervezőivel a lanyoknapja@nokatud.hu e-mail címen keresztül.

Kapcsolat

Kérdése van? Írjon nekünk